Mend-Orshikh Amartaivan and Naran Batjargal

НИЙГЭМД ЭЭЛТЭЙ БИЗНЕСИЙН ҮЕ ЭХЭЛЖ БАЙНА

НИЙГЭМД ЭЭЛТЭЙ БИЗНЕСИЙН ҮЕ ЭХЭЛЖ БАЙНА

Бидний мэдэх уламжлалт бизнес зөвхөн орлого, ашгийг чухалчилдаг байсан бол шинэ цагт нийгэмд ээлтэй байдлыг эрхэмлэх болжээ. Нийгэмд ээлтэй бизнес эрхлэгчдийг бүтээлч, шинэлэг арга замаар нийгэмд тулгарч байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэгчид гэж хэлж болно. Тэд нийгмийн аливаа ...

Social Business Planning via @armano

Presentation share via @armano View more presentations from Edelman Insights