Mend-Orshikh Amartaivan and Naran Batjargal

Business Update 2011 хурал, семнарт хийсэн ...

Шинээр компаниа үүсгэн байгуулж байгаа хүмүүс, мэдээлэл технологийн компаниудад хэрэгтэй санаа оноо, зөвлөмжүүд байгаа гэж бодож байна.

Баг хамт олон бол хамгийн чухал ...

Global entrepreneurship week арга хэмжээнд хийсэн яриа: Дээрх ярианы үер бэлтгэсэн материал:  Товчхондоо: Компани дүрэм, журам, бичиг цаас гэхээсээ соёл гэсэн ойлголттой байх, Эрхэм зорилго, зорилго, зорилтууд гэхээсээ хүн бүр мэдэх үнэт зүйлтэй байх, Үүсгэн байгуулагдаж ...

Global HR 2011 чуулган уулзалтын үеэр ...

Global HR 2011 чуулган уулзалтын үеэр хийсэн яриа: