Mend-Orshikh Amartaivan and Naran Batjargal

There are no 'right' or 'wrong' ...

There are no 'right' or 'wrong' visions -- but if you're not clear on where you're going it's pretty unlikely that you're going to get to where you want be."Ari Weinzweig

Байгууллагын хамгийн үнэт зүйл бол хүмүүс ...

Байгууллагын хамгийн үнэт зүйл бол хүмүүс нь

Сайхан тохьжуулсан гадаах орчин байгаа биз? сайхан тохьжуулагдсан гэдгийг зөвхөн хэрхэн харагдаж байгаагаар нь биш, ямар ямар мод тарьсан, усан ориглуур барьсан гэхээсээ үнэхээр олон хүн цугларсан байгаагаас нь хэлж болохоор байна. Хүн бүр л тохьлог ...