Mend-Orshikh Amartaivan and Naran Batjargal

An Introduction to Interactive Programming in Python

This course is designed to be a fun introduction to the basics of programming in Python. Our main focus will be on building simple interactive games such as Pong, Blackjack and Asteroids.Source: https://www.coursera.org/

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба ялгаварлал

<span>Эцэст нь базаад хэлэхэд сайн хүмүүсээ дэмж, муу хүмүүсээсээ сал, ингэхийн тулд хүмүүсийнхээ ажлыг зөв үнэл, зөв ажлыг нь хийлгэ, гэхдээ ганцхан одоохондоо л зөв ажил биш урт хугацаандаа зөв ажлыг бас хийлгэ. Энэ концептийнхоо утга ...

Doing something halfheartedly will bring you half the ...

Doing something halfheartedly will bring you half the results. Kirstin O'Donovan

'If I fail more than you, I win." ...

"If I fail more than you, I win. Because built into that notion is you get to keep playing. If you get to keep playing that means that you get to keep failing. And sooner or ...