Mend-Orshikh Amartaivan and Naran Batjargal
Date: 2014-04-02

ЖДҮ эрхлэгчид санхүүгийн програм ҮНЭ төлбөргүй ашиглана

Монгол Улсад Жижиг Дунд Бизнесийг Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Аргаар Чадавхижуулах Үндэсний Хөдөлгөөний талаар хэвлэлийн бага хурал хийлээ:

Тус хөдөлгөөнд нэгдэхийг хүсвэл: https://erkhet.biz/