Mend-Orshikh Amartaivan and Naran Batjargal
Date: 2011-11-26

Би хэр их хэмжээний хөрөнгө хуримтлуулмаар байна вэ?

Хүн төвтэй нийгмийн хариуцлагаараа шашин шүтлэг эхлүүлж мөнгө олсон мэт хандивийн хөрөнгө хуримтлуулмаар байна. Харин та?